Efter 40 år i Stan så har vi flyttat till Skåne

Jag vill passa på att tacka alla beställare, entreprenörer
och leverantörer som jag samarbetet med under dessa år. I 20 år har jag nu
drivit Claes Mark & Park AB. Såväl beställare och entreprenörer har varit
generösa med sina kunskaper och get mig förtroende att driva olika projekt […]