Efter 40 år i Stan så har vi flyttat till Skåne

Jag vill passa på att tacka alla beställare, entreprenörer och leverantörer som jag samarbetet med under dessa år. I 20 år har jag nu drivit Claes Mark & Park AB. Såväl beställare och entreprenörer har varit generösa med sina kunskaper och get mig förtroende att driva olika projekt och besiktningsuppdag. Det har naturligtvis varit utmanande men mest lärorikt och riktigt roligt. Tack!

Nu har vi (min fru Lisa, vår hund Liwa och jag) dragit vidare för att etablerat oss i nordvästra Skåne och paradiset Arild.

Jag arbetar nu med ett mycket intressant uppdrag i Lund; bygger spårväg från Lund C till ESS genom det nya forskningscentret och nya stadsdelen Brunnshög. Uppdraget har pågått i några år och varit en stor utmaning för både mig och mina kollegor. Min roll är att projektleda ytskiktet där stora planteringar av träd, buskar, perenner, lök och gräs i hela spårområdet ska skapa en skön och behaglig stadsbild. Vi är nu snart i mål.

Jag står fortfarande till förfogande för uppdrag i närområdet. Så tveka ej att höra av er om ni har besiktningsuppdrag eller behöver en sakkunnig i mark- & parkfrågor.

Bästa hälsningar Claes