Under många år har jag byggt upp ett nätverk av skickliga och erfarna yrkesmän.
De viktigaste av dessa är:

Område Firma Kontaktperson
Berg & Betong Leif Nordh Byggassistans AB Leif Nordh
El Sweco Stephan Dahlin
Bygg Toomas Vaks AB Toomas Vaks
VVS & Ventilation PB Teknik AB Patrik Bergström
Samhällsbyggnad & Projektledning WSP Samhällsbyggnad / WSP Management Rune Löfgren / Jan-Erik Palmblad
Geo-frågor Trafikverket Olle Båtelsson
Markentreprenader TME AB Leif Thunman
Växtjordsanalyser Sweco Geolab
Växter Splendor plant Sven Andersen